خدمات ما در آریاگارد

خدمات

 

خدمات 

بادیگارد

اسکورت

خدمات خودرویی

تشریفات

 خدمات پیشنهادی ما

خدمات آریا گارد
  • برگزاری سمینارها
  • همراهی و حفاظت از افراد مهم
  • سرویس تشریفات با ماشین های لوکس
  • برگزاری مراسم عروسی و مهمانی ها

این نیروها برگزیده ای از بهترین و آماده ترین ورزشکاران و رزمی کاران کشور هستند که با شرایطی خاص همچون عدم سوء پیشینه ، عدم اعتیاد ، عدم مشکلات فردی و اجتماعی در محل سکونت انتخاب و دوره می بینند و بسته به قابلیت و تخصص ، گروه بندی و آماده خواهند شد .

فرایند

مراحل کار

شیوه کارکرد ما چیست؟

۰۱

مشاوره

۰۲

هماهنگی

۰۳

ارسال درخواست شما

با ما تماس بگیرید

تماس بگیرید